หลอดไฟ-CANDLE-3W-ฐานทอง-ปลายเปลว

หลอดไฟ-CANDLE-3W-ฐานทอง-ปลายเปลว