ฝ่ายจัดซื้อ l งานโครงการ l ซื้อไปขายต่อ l สั่งจำนวนเยอะ

โคมไฟดาวน์ไลท์ มีราคาส่งสำหรับบริษัทขายProject มีราคาสำหรับโครงการ