โคมตะแกรงฝังฝ้า

โคมห้องคลีนรูม

โคมโรงงาน

โคมกันระเบิด

โคมเข้ามุมตัวแอลหน้าพลาสติก

โคมตะแกรงติดลอย

โคมตัวยู

โคมหน้าตะแกรงลวด

โคมฝังฝ้า INDIRECT LIGHT

โคมกล่องโรงงานแบบติดลอย

โคมฝังฝ้าหน้าพลาสติก

โคมกันน้ำกันฝุ่น

โคมอกไก่

ชุดรางLED T5 และ หลอด LED T8

โคมฝังฝ้าหน้าเปิด หลอด T8

โคมติดลอยหน้าพลาสติก

โคมไฟห้อย

โคมห้องเย็น

โคมกันฝน หลอด T8

โคมขาสปริง

 ฝ่ายจัดซื้อ l งานโครงการ l ซื้อไปขายต่อ l สั่งจำนวนเยอะ

โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ มีราคาส่งสำหรับบริษัทขาย Project มีราคาสำหรับโครงการ