ฝ่ายจัดซื้อ l งานโครงการ l ซื้อไปขายต่อ l สั่งจำนวนเยอะ

โคมไฟภายใน โคมไฟภายนอก สเปคงานโครงการ