หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์-MEC-LED-T8-9W-60cm.

หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์-MEC-LED-T8-9W-60cm.