หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์-MEC-LED-T8-18W-120cm.

หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์-MEC-LED-T8-18W-120cm.