ไฟฝังพื้น ING-F2L 48W (100cm.)

ไฟฝังพื้น ING-F2L 48W (100cm.)