หลอดฮาโลเจน-PAR20-50W-E27

หลอดฮาโลเจน-PAR20-50W-E27