โคมดาวน์ไลท์ติดลอย ปรับมุมได้ SPL040 ขั้วE27

โคมดาวน์ไลท์ติดลอย ปรับมุมได้ SPL040 ขั้วE27