ดาวน์ไลท์-IP65-LUCENT-MR16-GU10

ดาวน์ไลท์-IP65-LUCENT-MR16-GU10