ไฟบันได-STEP-OS-7W-3000K

ไฟบันได-STEP-OS-7W-3000K