หัวจ่ายไฟและตัวปิดท้ายราง-รางแทรคไลท์แบบฝัง-1-phase

หัวจ่ายไฟและตัวปิดท้ายราง-รางแทรคไลท์แบบฝัง-1-phase