Sale!

หลอดจำปา LUMAX LED E14 3W

120 บาท 85 บาท

  • ขั้ว E14 / 220V
  • 3W 180 ลูเมน
  • อายุการใช้งาน 15,000 Hrs.
  • ไม่สามารถหรี่ไฟได้
  • หลอดจำปา Candle E14 ใช้กับโคมแชนเดอเลียร์หรือโคมตกแต่ง
  • อุณหภูมิสี 3000K

Additional information

อุณหภูมิสี หลอดไฟ

2,700K WARMWHITE