Sale!

หลอดไฟปิงปอง LUMAX G45 3W

100 บาท 65 บาท

  • ขั้ว E27 / 220V
  • 3W 240 ลูเมน
  • อายุการใช้งาน 25,000 ชั่วโมง
  • ใช้แทนหลอดไส้และหลอดตะเกียบแบบเดิม ประหยัดไฟกว่า
  • ไม่สามารถหรี่ไฟได้
  • อุณหภูมิสี 3000K , 6000K

Additional information

อุณหภูมิสี หลอดไฟ

3,000K WARMWHITE, 4,000K COOLWHITE, 6,000K DAYLIGHT