Sale!

หลอดไฟ E27 OPPLE P45 3W

120 บาท 85 บาท

  • ขั้ว E27 / 220V
  • 3W 250 ลูเมน
  • อายุการใช้งาน 20,000 ชั่วโมง
  • องศาการกระจายแสงกว้างถึง 300 องศา
  • ใช้แทนหลอดไส้และหลอดตะเกียบแบบเดิม ประหยัดไฟกว่า
  • ไม่สามารถหรี่ไฟได้
  • อุณหภูมิสี  3000K , 4000K , 6500K

Additional information

อุณหภูมิสี หลอดไฟ

3,000K WARMWHITE, 4,000K COOLWHITE, 6,000K DAYLIGHT