Sale!

โคมโรงงานปีกเงา

340 บาท530 บาท

  • โคมโรงงานปีกสะท้อนแสง ใส่หลอดนีออนLED มีหลายขนาด
  • 1x18W, 2x18W, 1x36W, 2x36W
  • ปีกสะท้อนแสงเงา 87%
  • เหมาะสำหรับใช้ใน ห้องเก็บของ โรงจอดรถ
  • ใช้ได้ทั้งหลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 และ หลอดนีออนLED T8
Clear

Description

ขนาดโคมโรงงานปีกสะท้อนแสง

ขนาดโคมโรงงานหลอด-T8

ขนาดโคมโรงงานหลอดปีกสะท้อนแสง-T8

Additional information

SIZE

1x18W (60cm.), 1x36W (120cm.), 2x18W (60cm.), 2x36W (120cm.)