ไฟฉุกเฉิน MAX BRIGHT LED 2x9W

1,950 บาท

  • หลดดไฟเป็นแบบ SMD 2*9W
  • ระบบชาร์จไฟอัตโนมัติ
  • ระยะเวลาในการชาร์จ 10-12 ชั่วโมง
  • ระยะเวลาในการสำรองไฟ 2 ชั่วโมง
  • ให้แสงสว่างฉุกเฉินเมื่อแหล่งจ่ายไฟฟ้าปกติล้มเหลว
  • หลอดของไฟฉุกเฉินให้แสงสว่างกระจายคลอบคลุมกระจายเป็นวงกว้าง
  • สามารถคบคุมได้ด้วย Remote Control
  • เหมาะใช้ในพืั้นที่ที่ต้องการแสงสว่างในเวลาไฟดับ
  • ขนาดของตัวไฟฉุกเฉิน L : 22 cm. , W : 8.5 cm. , H : 21.5 cm
SKU: ไฟฉุกเฉิน MAX BRIGHT LED 2x9W Categories: , Tag: