O-4027W-40-E27

2,000 บาท

  • ขนาดโคม DIA: 120×120 mm. H: 400 mm.
  • IP54
  • ขั้วหลอด E27x1
  • โคมสีดำ วัสดุเป็นอลูมิเนียมไม่ขึ้นสนิม
  • ใช้ติดผนัง ส่องสว่างขึ้นและลงบริเวณทางเดิน สวน

Description