Sale!

GDS 041 / MR16

800 บาท 450 บาท

  • โคมไฟส่องต้นไม้ MR16 GDS 041
  • ขนาดโคม DIA: 98 mm. * H: 128 mm.
  • ขนาดขาปัก H: 175 mm.
  • วัสดุโคมทำจากอลูมีเนียมไม่ขึ้นสนิม
  • ตัวโคมมี Glare shield ช่วยลดแสงแยงตา
  • IP55
  • ขั้วหลอด MR16
  • ใช้ติดตั้งบนพื้นหรือผนัง ส่องสว่างทางเดิน สวน อาคาร