Sale!

GDS 051 / MR16

800 บาท 450 บาท

  • โคมไฟส่องต้นไม้ MR16 GDS 051
  • ขนาดโคม DIA: 98 mm. * H: 93 mm.
  • ขนาดขาปัก H: 175 mm.
  • วัสดุโคมทำจากอลูมีเนียมไม่ขึ้นสนิม
  • IP55
  • ขั้วหลอด MR16
  • ใช้ติดตั้งบนพื้นหรือผนัง ส่องสว่างทางเดิน สวน อาคาร