UD-M1952-2-GU10

1,350 บาท

  • ขนาดโคม DIA: 90 mm. H: 212 mm.
  • IP54
  • ขั้วหลอด GU10*2
  • โคมสีดำ วัสดุเป็นอลูมิเนียมไม่ขึ้นสนิม
  • ใช้ติดผนัง ส่องสว่างขึ้นและลงบริเวณทางเดิน สวน
  • ให้แสงส่องขึ้นและลง 2ทิศทาง

Description